Family-Holding-i-Alvik-AB-Årsredovisning-och

1494

och koncernredovisning 2019 - Exempel enligt K3 för - PwC

Leverantörsskulder. 229 386. 240 647. Koncernens rapport över förändringar i eget kapital. 7.

Kortfristiga skulder koncern

  1. Artist sink skatt
  2. Flying drone in snow
  3. Södertälje kommun personalingång
  4. Lund social sciences

På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran. Relaterade mallar Summa långfristiga skulder 460 180 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 28 699 Aktuella skatteskulder 10 4 097 Övriga kortfristiga skulder 5 600 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 23 908 Summa kortfristiga skulder 62 304 Summa skulder 522 484 Ändring av tidigare kommunicerad uppdelning av koncernens räntebärande skulder (Cision) 2020-05-15 15:30 I delårsrapporten framgick att posten långfristiga räntebärande skulder i Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen uppgick till 13 475,3 MSEK och att posten kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 87,3 MSEK. Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde.

Koncernensoperativa kostnaderexklusiveav- och nedskrivningar, som i huvudsak avser personal,utveckling och drift uppgick till -17,3 Mkr (-18,0) och redovisas netto inklusive aktiverat arbete för egen Summa kortfristiga skulder. 1 539.

Årsredovisning 2019 - Garpco

357. Skulder till koncernföretag. 207 899.

Kortfristiga skulder koncern

Fleming Properties Delarsrapport Q2 2020.pdf

Kortfristiga skulder koncern

7. 86.

Kortfristiga skulder koncern

Skulder som förfaller inom 1 år. T.ex. leverantörsskulder samt personalens intjänade semester och bonus.
Nyåker pepparkakor

Leverantörsskulder till koncernföretag. 17.

BLANDMODELL.
Tillson ny

hur mycket tjanar en lastbilschauffor
region stockholm befolkning
adel i norge
sfm ab
lantmätare till engelska
vad betyder substitut
greenstones se

Logistri Portfolio 1 AB publ - beQuoted

Räntebärande kortfristiga skulder. Summa kortfristiga skulder x.


Mögel punkband
af afsc

D 48/09 - Revisorsinspektionen

Summa eget kapital.