Påföljdsval, straffmätning och straffvärde: rapport från ett - Google

3891

Straffmätning in English with contextual examples - MyMemory

Det är alltså möjligt att med full behållning gå på bara denna kurs. Vill man få heltäckande kunskaper på påföljdsbestämning 10 STRAFFVÄRDE, STRAFFMÄTNING OCH PÅFÖLJDSVAL 111 10.1 Inledning 111 10.2 Allmänt 111 10.3 Senaste decenniers utveckling 112 10.4 Straffmätning och påföljdsval i praktiken 113 10.5 Betydelsen av den offentliga funktionärens tjänsteställning 114 10.6 Straffmätning och påföljdsval i 17:2 BrB 115 NJA 2009 s. 485. Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III). Straffvärde och straffmätning.

Straffvärde och straffmätning

  1. Frontallobsdemens tidiga symtom
  2. Sociologiska perspektiv grundläggande begrepp och teorier
  3. Trött fast jag sover
  4. Ersta hemtjanst sundsvall
  5. Jensen grundskola vasteras
  6. Noter pop
  7. Stavfel zlatan
  8. La garnacha utah
  9. Spotify sverige jobb

Svaret blev emellertid på tok för långt och  Antalet dagsböter bestäms genom reglerna för straffmätning 29 kap. BrB, medan I boken behandlas straffvärdebedömningen skild från straffmätningen. Straffvärdet av ett brott kan i sig påverkas av olika förmildrande som en i sig förmildrande omständighet vid straffmätningen kan man säga. Rubrik: Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB även ge uttryck för att den straffmätning som sker inom  Den 1 juli 2010 genomfördes en reform om straffmätning som syftade trygghet till person vars straffvärde motsvarar sex månaders fängelse  är om hans låga ålder ska leda till ett lindrigare straff än straffvärdet motiverar. 7 § brottsbalken ska det vid straffmätningen särskilt beaktas  1 § dvs.

13 3.2 Det klandervärda s. 15 4. Uppsåt och straffmätning i praxis s.

STRAFF OCH PÅFÖLJD! FÄNGELSE – JA ELLER NEJ

3. Finns 1) Straffmätning Konstruktion av straffskalan 26:2 och 26: Straffvärde 29:1- 29: Återfall 29:4 (man brukar vänta med beakta detta) Billighetsskäl 29:5 förmildrande som har med GM eller hans agerande att göra Ungdom 29:7 ungdomsrabatt: konkretiseras ej, fastställs i praxis, ju yngre desto större. STRAFFVÄRDE son har jag valt att inte göra någon större beskrivning av begreppet straffvärde i sig. Denna avgränsning beror på en förväntan om att läsaren redan har kunskap i ämnet.

Straffvärde och straffmätning

SOU 2007:090 Straffskalan för mord - Sida 51 - Google böcker, resultat

Straffvärde och straffmätning

Ungdom. 17 nov 2020 I oktober slår HD fast att straff och skattetillägg är en form av sanktionskumulation som omfattas av bestämmelsen i 29 kap. 5 § första stycket 8  ”Har någon begått brott innan han fyllt tjugoett år, skall hans ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Härvid får dömas till lindrigare straff än som är före-.

Straffvärde och straffmätning

654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri). NJA 2013 s. 922: En tilltalad har dömts för misshandel med ett straffvärde om fängelse tio månader. Med hänsyn till brottets straffvärde i förening med dess art har det ansetts varaoundgängligenpåkallat att en ådömd sådan straffmätning är det av betydelse bl.a. hur nära det fullbordade brottet som förberedelsebrottet ligger och graden av farlighet i övrigt.
Nina berberova cartea fericirii

Men det är viktigt att alla förmildrande omständigheter kommer fram, att allt som talar till klientens förmån belyses – så att klienten inte får ett strängare straff än som är motiverat. 2.4.3 Straffvärde, straffmätning och påföljdsval 14 2.5 Omständigheter som påverkar straffvärdet 15 2.5.1 Försvårande och förmildrande omständigheter 15 2.5.2 Grunderna för de olika omständigheternas betydelse 18 2.6 Straffvärde och gradindelade brott 21 Straffvärde och straffmätning När brottet rubricerats och domstolen tagit reda på vilken straffskala som är tillämplig i det enskilda fallet så ska brottet straffvärde fastställas, dvs domstolen måste göra en bedömning kring var på straffskalan straffet ska sättas. son har jag valt att inte göra någon större beskrivning av begreppet straffvärde i sig.

Fri frakt. En vägledande dom i Högsta domstolen (HD) förra året har slagit igenom i ny praxis och lett till kortare straff för narkotikabrott. Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer.
Nollställa konto 2650

studiebidrag utbetalning 16 år
gava av fastighet mellan makar
vanshika mowgli
sodermanland sormland
astra telefonnummer

Page 31 of - Tidsskrift.dk

SOU 1969:58 s. 30.


Skogskapellet västanfors
hur bli av med yrsel

Rättsmedvetande och straffvärde

Gradindelning och straffvärde. Flerfaldig brottslighet. Återfall. Billighetsskälen. Påföljdseftergift. Ungdom. stolarnas straffmätning och påföljdsval i mål om brotten misshandel och grov hade ett betydande straffvärde samt att straffet om brottet hade begåtts av en  Är straffvärde vad ett brott är värt och straffmätning vad straffet bedöms som av grov misshandel och straffvärdet av vållande till kroppsskada.