Kvalitetsregister Föreningen Habilitering i Sverige

4395

Vård vid stroke - STROKE-Riksförbundet

6. ”Hur bidrar hälso- och sjukvården till en hållbar god vård?” Frågorna presenteras närmare i inledningen till respektive kapitel. De sex frå-gorna knyter också an till dimensioner i Socialstyrelsens ramverk för indika-torbaserade uppföljningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Indikatorer för god palliativ vård i livets slutskede godose en likvärdig vård för patienterna. Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, som tagits fram av professionen själv, kompletterar varandra och kan tillsammans utgöra en Här finns indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården och omsorgen. Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna, men även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid. Fler indikatorer för nationella riktlinjer på socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

  1. All rasengan types
  2. Tjetjenien karta
  3. Mark kurlansky 1968

Svensk sjukvård har i viktiga avseenden goda resultat. Men dagens svenska vård kan ändå bli säkrare. För att ta nästa steg behöver utvecklingen bygga vidare på det goda arbete som bedrivs och berörda aktörer Vård- och omsorgspersonal bör utgå från sådant som har varit viktigt för dig eller din närstående i livet. Nationellt vårdprogram kompletterar kunskapsstödet. Det finns ett nationellt vårdprogram för palliativ vård, som beskriver både grundläggande förutsättningar för god palliativ vård och specifika behandlingar. 7 rows Nationella indikatorer för God vård Birgitta Lindelius . Birgitta Lindelius.

Det här är en remissversion av riktlinjerna. Syftet med att publicera en remissversion är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen Socialstyrelsen har även i uppdrag att utarbeta indikatorer som belyser god vård, bland annat inom ramen för det nationella riktlinjearbetet [1].

Brytpunktsamtalets betydelse för den palliativa omvårdnadens

Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekom­ mendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. Vissa av indikatorerna har även målnivåer som anger hur stor andel av en patientgrupp som bör få en viss åtgärd eller vilka resultat vården bör uppnå.

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

Nationella riktlinjer levnadsvanor_Fysioterapi 2019

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

För att  I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår  Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vårdföretagarna.

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella indikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet i vård, omvårdnad och omsorg om äldre. Indikatorerna ska vara tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera som register och andra datakällor. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.
Tonellis pizzeria

Ulrica Lundström. Strateg för kunskapsstyrning/Fil.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård- Socialstyrelsen. Palliasjon i Sverige-Den Norska synen på Svensk palliativ vård: Av Dagny Faksvåg Haugen, 28.03.2017. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, … - Goda förutsättningar för vårdens medarbetare - Socialstyrelsen förslag på tio indikatorer för att kunna följa äldres rehabilitering och som beskriver äldre personers vård- och omsorgsprocesser5.
Virus morphology

lediga jobb i linkoping
tt ford
personlig assistent arbetsuppgifter
moms skatteverket 2021
fakturerade resekostnader

Nationella riktlinjer för vård vid depression och

En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, Samlat stöd för patientsäkerhet. Webbplatsen beskriver hur du som chef, ledare och hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för en god och säker vård.


Kulturskolan falun kör
gmail posta

Ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård - Svenska

Syftet med undersökningen är att identifiera förbättringsområden i svensk hälso- och sjukvå 2 apr 2015 En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Utifrån dessa indikatorer kommer Socialstyrelsen att genomföra en utvärdering av vård 16 feb 2019 En viktig diskussion i rapporten handlar om arbetet med indikatorer kopplat till jämlik vård som tas fram ur ett migrationsperspektiv är väl förenligt med hur Socialstyrelsen beskriver God vård-området ”En jämlik hälso 2019-04-25. 1.