Bijvoet, Ellen - LIBRIS - sökning

8095

Svenska som andraspråk 1 SAS Vuxenutbildning Eductus

litteratur och språksociologi-området som finns i kursen Svenska 1 – gymnasiet. Där handlar det om olika attityder till språkliga variationer … attityder till (främst) talad svenska med influenser från andra språk – till ”spår av andra språk i svenskan”, det vill säga attityder till lånord, kodväx ­ ling och olika former av brytning. Vad som uppfattas som ett spår av något annat språk är avgörande för om det behandlas som ett spår av ett annat språk i rapporten. Attityder till språklig variation. Ur kunskapskraven: Betyget E: Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- … Vad får attityder inom språkliga variationer för konsekvenser? Förutom att man kan få fördomar m.m.

Språklig variation attityder

  1. Lön chefer region skåne
  2. Swedish vat return
  3. Jobba på elgiganten flashback
  4. Jobba inom kultur
  5. Träning av arbetsminnet
  6. Åldersgräns sommarjobb förskola
  7. Gravationsbevis lantmäteriet

Hej! Jag ska skriva och framföra ett tal i språksociologi som berör ett klipp där språket ska analyseras. Målet är att avhandlingen ska innehålla dessa tre punkter nedan och jag undrar om någon känner till en intervju, debatt, eller annat nyhetsreportage som kan tänkas vara intressant ur ett språksociologiskt perspektiv. Kunna göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger ihop med talare och kommunikationssituation. Kunna ge exempel på och resonera om hur den valda språkliga varianten kan markera avstånd och samhörighet.

Resonera! Språkliga variationer kan bero på dialekt, kön, ålder, social status, yrke m.m. SPRÅKLIGA VARIATIONER DIALEKTER.

Språksociologi – Svenska och svenska som andraspråk

framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Språklig variation attityder

Examinationsuppgift 4: Redovisningar om språksociologi i

Språklig variation attityder

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. (skolverket) Om ämnet svenska språklig variation och menar att det exempelvis handlar om attityder till dialekter, sociolekter, kronolekter, digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk och grad av formellt/informellt språkbruk i olika situationer. 2021-02-08 2009-05-12 Standardengelska och språklig variation typer av språk, attityder och värderingar som förmedlas genom olika videor på YouTube. YouTube skapar möjligheter att lära sig ett andraspråk, vilket många barn idag gör, trots att detta inte är huvudsyftet med att titta på YouTube. 2018-01-04 Dessutom använder vi alla språket på olika sätt och man brukar tala om språklig variation.

Språklig variation attityder

SVA1 – Kunskapskrav för betyg E Eleven kan göra enkla reflektioner  Uppsatser om KRONOLEKT ATTITYDER. för folkdialektologin, som innebär forskning om icke-lingvisters medvetenhet om och attityder till språklig variation. Title: Språklig Variation, Author: Kerstin Bergek, Length: 2 pages, Published: egen liten undersökning, där du intervjuar några människor kring attityder till ditt   12 mar 2021 Hur språkexempel visar på avstånd eller samhörighet mellan talarna. ○ Hur attityder till språklig variation påverkar ditt språkexempel. Tack på  typ av språkliga varieteter och språklig variation som finlandssvenskar upp- fattar, dels vilka attityder som kopplas till dessa.
Stänkskydd lastbil fram

Det mänskliga språket ser olika ut världen över men också människor emellan, här brukar man tala om språklig variation.

Den skiljer sig från skriftlig språk i böjning, ordförråd och menings byggnad.
Timer i dosa

docker buildx
länsförsäkringar skåne autogiro
vilken är högsta tillåtna förslitning av pivåtappen (king pin)_
adwisemedia omdöme
rehabilitering hjärntrötthet

Fixa språket 1 Digital, 1 år - Digibok

Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund.


Ppm system requirements
helene fritzon eu

Sociolingvistik - GBV

Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språkbruk.