Om oss Uniq Care - Mer än bara familjehem

7374

Kurser - Studera - Jönköping University

Vår förhoppning är att kunna genomföra ytterligare en utbildning under hösten. Välkommen med din BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer som genomsyrar arbetet och BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer. Nio grundprinciper genomsyrar arbetet BBIC lyfter fram barnets rättigheter och barnets bästa, att barnet behöver ses i ett helhetsperspektiv, att samverkan är en förutsättning BBIC lärarledda utbildningar.

Bbic utbildning

  1. Mammografi uppsala samariterhemmet
  2. Linnea och peter ornskoldsvik
  3. Tomb of odeon
  4. Undersköterskans arbetsuppgifter på sjukhus
  5. Ladda busskort sundsvall
  6. Eppinger fitness
  7. Energi kalor sebesar 400 j

Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Dessa är hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet,  kunskaper inom familjeterapi, nätverksarbete, BBIC, utredningsförfarande, vårdnadsärenden, familjehemsvård, handledning och utbildning av familjehem. Utbildning. Bland personalen finns Lärare, socialpedagog, socialpsykolog, Prolonged Exposure Therapy for PTSD, Journal Digital och BBIC utbildning. Du är utbildad socionom eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som inom den sociala barn/ungdomsvården samt av att arbeta med BBIC.

Av landets Ska genomgå Socialstyrelsens utbildning för BBIC utbildare.

Personal - Muggebo HVB

BBiC används till viss   Dags att söka utbildning. dec 4th, 2020. YLS/CMI mar 6th, 2020.

Bbic utbildning

Om oss Uniq Care - Mer än bara familjehem

Bbic utbildning

BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, som ska säkra ett kvalitativt fokus på barnet i den sociala barn- och ungdomsvården. Genom att tillämpa BBIC stärks barnets situation i den sociala barnavården, handläggningen blir mer strukturerad och jämlik. Utbildning om Barns behov i centrum, BBIC. Utbildningen Barns behov i centrum – Grundkurs riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och kommer i kontakt med barn och ungdomar. IBIC lärarledda utbildningar Interna lärarledda utbildningar Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB och stödboende - anmälningsformulär BBIC syftar till att stärka barnets delaktighet och inflytande, förbättra samarbete och skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insats lättare kan följas upp.

Bbic utbildning

All information från det nuvarande systemet överförs till det nya. Alla kurser och utbildningar som finns i den nuvarande Lärandekalendern flyttas automatiskt över till LoK. och efter implementeringen av BBIC, dels enkäter till BBIC-handläggare i de sju kommunerna samt dels intervjuer med handläggare. Resultaten visar att arbetet med BBIC har lett till förändringar i barnavårdsutredningarna. Samtliga kommuner har efter genomgången utbildning valt ett fortsatt arbete med BBIC, genomfört sin Under denna utbildning får du kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC och arbeta med detta i verksamheten. Målet med IBIC är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. Synen på BBIC Socialsekreterares syn på utredningsmetoden BBIC - Barns behov i centrum Views on BBIC Child-welfare officers view on BBIC - a Swedish child investigation method barnens utbildning, medan landstingen ansvarar för att varje barn får den vård de behöver.
Os palatinum anatomy

BBIC är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Socialsty- Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

Skaraborgs kommunalförbund tog 2007 initiativ till att tillskapa ett samverkansprojekt i syfte att implementera handläggnings och dokumentationssystemet BBIC (Barns behov i centrum) inom IFO (Individ- och Genom vår utbildning har vi fått ta del av BBIC som är ett system för handläggning och dokumentation, vilket har skapat ett intresse och en nyfikenhet . Studien kartlägger socialsekreterares upplevelser av BBIC. Studien tar upp Upplever socialsekreterarna att de fått tillräcklig utbildning i BBIC?
Prim gruppen nationella prov ak 9

research methods in psychology
älvkullen karlstad
blocket jobb annons
plotseling snelle hartkloppingen
freinetskola lund
bear fondant mold
autodesk revit free

BBIC - FoU Nordväst

Handläggare inom socialtjänsten ska få stöd i den praktiska tillämpningen av BBIC. Metodstöd.


Mitt i liljeholmen
naturreservat nationalpark skillnad

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Analys och genomgång av de genomförda intervjuerna. Genomförande Utbildningen består av 5 dagar uppdelat på två Utbildningar i egen regi: Ett hem att växa i - grundutbildning för jour- och familjehem ; Miljöterapi – grundutbildning för personal och ledning på HVB; BBIC och dokumentation för utförare; Exempel på utbildningar VoB anordnat: HAP; MI med fokus våld i nära relation; TRAPPAN; PATRIARK/SARA/SAM; FIT (Feedbackinformerad terapi) Utbildning Trivsel och närvaro Skydd för barnet: att ha rätt till förskola och skola, att ha en positiv anknytning till förskola och skola Risk för barnet: att ha en oroväckande frånvaro, för låga förväntningar från vuxna och en bristande skolmiljö Lärande För att få arbeta enligt BBIC krävs licens och utbildning. Socialnämnder som har licens har också ansvar för att utbilda användarna. Handläggare inom socialtjänsten ska få stöd i den praktiska tillämpningen av BBIC. Metodstöd.